Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại.

Ví dụ

Ngày 31/01/2017 thực hiện lập chứng từ ghi sổ cho tất cả các chứng từ bán hàng chưa thu tiền phát sinh trong tháng 01/2017

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Lập chứng từ ghi sổ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào Tổng hợp\tab Chứng từ ghi sổ, chọn chức năng Thêm.
  • Khai báo diễn giải, ngày và số chứng từ, sau đố nhấn Chọn chứng từ.
 
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các chứng từ được lập chung vào chứng từ ghi sổ, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Hệ thống sẽ tự động lấy các chứng từ vừa chọn sang chứng từ ghi sổ.
 
  • Nhấn Cất để lưu thông tin chứng từ ghi sổ vừa lập.
Lưu ý: Nếu chứng từ nào đã chọn lập trong chứng từ ghi sổ rồi thì lần sau lập chứng từ ghi sổ sẽ không hiển thị trong danh sách để chọn lại nữa.


Xem thêm