Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331...         Số tiền giảm giá hàng mua                    

Có TK 156                       

Có TK 133                      Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:
 1. Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.
 2. Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng
 3. Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán

Ví dụ

 • Ngày 19/01/2017 mua của công ty TNHH Minh Anh 1 chiếc Tivi LG 21 inches về nhập kho để bán.
 • Ngày 20/01/2017, doanh nghiệp phát hiện chiếc Tivi trên bị 1 số vết xước nhỏ. Công ty TNHH Minh Anh cho nhân viên đến kiểm tra lại hàng và đồng ý giảm giá 600.000đ trên tổng giá trị hàng mua.

Xem phim hướng dẫn   

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Giảm giá hàng đã mua về nhập kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Trên phân hệ Mua hàng\tab Giảm giá hàng mua, chọn chức năng Thêm.
 • Tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho
 • Nhấn biểu tượng .
 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các mặt hàng được giảm giá và nhập giá trị được giảm.
 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang.
 • Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.
 • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
Lưu ý: Trường hợp chọn phương thức giảm trừ là Thu tiền mặt, sau khi chứng từ được lập, Thủ quỹ sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các phiếu thu trong trường hợp giảm giá hàng mua.


Xem thêm