Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint

Sau khi tạo xong dữ liệu kế toán và đăng nhập thành công vào phần mềm, hệ thống sẽ hiển thị hướng dẫn cách bắt đầu làm việc với phần mềm MISA SME.NET2017

 

Để bắt đầu làm việc với MISA SME.NET 2017, kế toán có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu cần khai báo

 • Nhấn vào link liên kết trên thông báo để tải các tệp mẫu excel khai báo danh mục và số dư đầu kỳ do phần mềm cung cấp.
 • Giải nén tệp tải về, sau đó mở từng tệp và sao chép dữ liệu sẵn có vào chuẩn bị sẵn các tệp excel khai báo các danh mục và số dư đầu kỳ cần khai báo theo đúng mẫu do phần mềm cung cấp. (xem hướng dẫn ở sheet Hướng dẫn trên từng tệp mẫu nhập khẩu).
Lưu ý: Khi thực hiện sao chép dữ liệu vào tệp nhập khẩu:
1. Không thay đổi tên tệp, tên sheet, tên cột trên tệp mẫu nhập khẩu.
2. Các cột có đánh dấu (*) là các cột bắt buộc phải nhập.
3. Không được nhập quá số ký tự cho phép của một thông tin (VD: Nhập số dư Nợ tối đa 14 số).
4. Các thông tin mà quý vị không có nhu cầu quản lý thì có thể để trống.
 • Lưu tệp excel sau khi sao chép dữ liệu xong.

Bước 2: Nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm

Xem phim hướng dẫn

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video


Download phim hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu: Tại đây

Hướng dẫn trên phần mềm

Tại giao diện bắt đầu làm việc với MISA SME.NET 2017, nhấn Tiếp theo để thực hiện nhập khẩu số dư và các danh mục ban:
Bước 1: Chọn tệp dữ liệu

 • Nhấn Chọn dữ liệu nhập khẩu.
 • Chọn các tệp excel cần nhập khẩu (có thể chọn một vài tệp hoặc tất cả), sau đó nhấn Open.
Lưu ý:
1. Đối với dữ liệu đa chi nhánh và quản lý dữ liệu theo từng chi nhánh, cần chọn chi nhánh để nhập khẩu. => Nếu chưa có thông tin chi nhánh thì nhấn vào biểu tượng  để khai báo.
2. Trường hợp chọn sai tệp cần nhập khẩu, có thể chọn lại bằng cách nhấn vào biểu tương .
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu.
Bước 2: Kiểm tra dữ liệu
 • Chương trình sẽ thực hiện kiểm tra dữ liệu trên tệp nhập khẩu. => Với tệp nào có dữ liệu không hợp lệ, kế toán nhấn vào biểu tượng  để sửa trực tiếp dữ liệu bị sai.
 • Sau khi cất tệp mẫu đã sửa, nhấn Kiểm tra lại dữ liệu.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Nhập khẩu dữ liệu.
Bước 3: Nhập khẩu dữ liệu
 • Chương trình sẽ thực hiện nhập khẩu lần lượt từng tệp.
 • Nhấn OK.
 • Nhấn Nhập khẩu tiếp nếu muốn nhập khẩu cho chi nhánh khác, trường hợp dữ liệu không có nhiều chi nhánh thì nhấn Đóng.
Sau khi nhập khẩu xong số dư ban đầu, kế vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để kiểm tra kết quả nhập khẩu.


Xem thêm