Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 6. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Lắp ráp, tháo dỡ > Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm lắp ráp

Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm lắp ráp


Định khoản

1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để lắp ráp

Nợ TK 154                      Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156           

2. Nhập kho các thành phẩm được lắp ráp

Nợ TK 155                      Thành phẩm

Có TK 154                  Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để lắp ráp thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Căn cứ vào đơn hàng của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh lắp ráp
 2. Căn cứ vào lệnh lắp ráp kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho linh kiện mang đi lắp ráp
 3. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 6. Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi lắp ráp
 7. Sau khi lắp ráp thành phẩm xong, bộ phận lắp ráp đề nghị nhập kho thành phẩm
 8. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 9. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.
 10. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

Ngày 21/01/2017, khách hàng đặt mua 10 bộ máy tính, bộ phận bán hàng lập lệnh lắp ráp 10 bộ máy tính với các bộ phận chi tiết sau:
 • Case: số lượng 10
 • Bàn phím: số lượng 10
 • Màn hình: số lượng 10
 • Chuột: số lượng 10

Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm được lắp ráp" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Bước 1: Khai báo thành phẩm được lắp ráp:
  • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Thêm.
  • Chọn tính chất của vật tư, hàng hóa là Thành phẩm.
  • Khai báo các thông tin khác của thành phẩm (các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải khai báo).

  • Ngoài các thông tin bắt buộc phải khai báo, kế toán phải khai báo thêm thông tin về định mức nguyên vật liệu cần thiết cấu thành nên thành phẩm trên tab Định mức nguyên vật liệu.

  • Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.
 • Bước 2: Lập lệnh lắp ráp thành phẩm
  • Vào phân hệ Kho\tab Lắp ráp, tháo dỡ, chọn chức năng Thêm.
  • Chọn tính chất là Lắp ráp.
  • Nhấn biểu tượng chọn thành phẩm cần lắp ráp.
  • Nhập số lượng thành phẩm cần lắp ráp, hệ thống sẽ tự động xác định số lượng các nguyên vật liệu cần thiết để lắp ráp căn cứ vào định mức đã khai báo ở bước 1.

  • Khai báo các thông tin khác của lệnh lắp ráp, nhấn Cất.
 • Bước 3: Lập chứng từ xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp
  • Sau khi cất giữ xong lệnh lắp ráp, nhấn chọn chức năng Lập phiếu xuất trên thanh công cụ.
  • Hệ thống tự động lấy thông tin về các nguyên vật liệu cần để lắp ráp thành phẩm từ lệnh lắp ráp sang chứng từ xuất kho.
  • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.
  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in.
Lưu ý: Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.
 • Bước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong
  • Trên chứng từ lệnh lắp ráp, nhấn chọn chức năng Lập phiếu nhập.
  • Hệ thống tự động lấy thông tin về thành phẩm được lắp ráp từ lệnh lắp ráp sang chứng từ nhập kho.
  • Khai báo bổ sung những thông tin còn thiếu trên chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.
  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ cần in..
Lưu ý: Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu xuất kho, nhập kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho, nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho, nhập kho vào sổ kho.


Xem thêm