Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 632                          Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho bán vật tư, hàng hóa, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Nhân viên bán hàng đề nghị xuất kho hàng bán
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Nhân viên nhận hàng và giao lại cho khách hàng

Ví dụ

Ngày 19/01/2017, xuất kho bán hàng cho công ty TNHH Bảo Ngọc
 • Điều hòa SHIMAZU 12000 BTU, số lượng 1, đơn giá 8.000.000đ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Trước khi thực hiện nghiệp vụ "Xuất kho bán hàng" kế toán cần phải lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng tab Bán hàng của phân hệ Bán hàng. Khi đó, nghiệp vụ "Xuất kho bán hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.
 • Chọn loại phiếu xuất kho là Bán hàng
 • Chọn chứng từ bán hàng cần lập phiếu xuất kho bằng 1 trong 2 cách:
  • Nhấn biểu tượng chọn chứng từ bán hàng cần lập phiếu xuất.
  • Chọn chứng từ bán hàng trong danh sách tìm kiếm:
   • Nhấn biểu tượng .
   • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
   • Tích chọn chứng từ bán hàng cần lập phiếu xuất, sau đó nhấn Đồng ý.
 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của khách hàng và hàng hóa từ chứng từ bán hàng sang.
 • Khai báo các thông tin khác của phiếu xuất kho
 • Sau khi khai báo xong chứng từ xuất kho, nhấn Cất. 
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.
Lưu ý:
1. Có thể bổ sung hoặc loại bỏ bớt mặt hàng trên phiếu xuất so với chứng từ bán hàng bằng cách nhấn chuột phải vào chọn chức năng Xóa dòng chứng từ.
2. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu xuất kho bán hàng được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.


Xem thêm