Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Kế toán có thể thực hiện quản lý hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2017 theo các nghiệp vụ sau: 

Ngoài ra kế toán cũng có thể quản lý hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm