Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 3382             Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3383             Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3384             Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3385             Bảo hiểm thất nghiệp (TT133)

Nợ TK 3386             Bảo hiểm thất nghiệp (TT200)

Có TK 112         Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) 

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng,  thường phát sinh các hoạt động sau:
 1. Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, nhân viên chịu trách nhiệp nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu chuyển khoản để nộp bảo hiểm.
 2. Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm, đồng thời lập giấy báo Nợ
 4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ ghi sổ tiền gửi ngân hàng..

Ví dụ

Ngày 10/04/2017, chuyển khoản thanh toán tiền bảo hiểm. Cụ thể:
 • Bảo hiểm xã hội: 12.884.000đ
 • Bảo hiểm y tế: 2.223.000đ
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 988.000

Xem phim hướng dẫn   

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Nộp bảo hiểm.
 • Nhập Ngày nộp bảo hiểm.
 • Tích chọn các khoản bảo hiểm phải nộp và nhấn Nộp bảo hiểm => Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Ủy nhiệm chi nộp tiền bảo hiểm.
 • Kiểm tra chứng từ chi tiền gửi và chọn tài khoản ngân hàng chi tiền.
 • Nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.
Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.


Xem thêm