Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 152, 155, 156...                

Có TK 632                      Giá vốn hàng bán

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại
  2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho
  4. Kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

 • Ngày 10/01/2017 doanh nghiệp đã bán hàng cho công ty TNHH Phú Thái:
  • Điều hòa Shimazu 12.000BTU, số lượng 10, đơn giá: 8.000.000, thuế GTGT 10%,
 • Tuy nhiên đến ngày 15/01/2017, công ty TNHH Phú Thái trả lại 03 chiếc điều hòa do không đảm bảo chất lượng. Kế toán doanh nghiệp làm thủ tục nhập kho số hàng bán bị trả lại.

Xem phim hướng dẫn  

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Trước khi thực hiện nghiệp vụ "Nhập kho hàng bán bị trả lại" kế toán cần phải lập chứng từ hàng bán bị trả lại trên tab Trả lại hàng bán của phân hệ Bán hàng. Khi đó, nghiệp vụ "Nhập kho hàng bán bị trả lại" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho. 
 • Chọn loại phiếu nhập kho là Hàng bán bị trả lại
 • Chọn chứng từ bán hàng bị trả lại bằng 1 trong 2 cách:
  • Nhấn biểu tượng chọn chứng từ Hàng bán bị trả lại cần lập phiếu nhập kho.
  • Chọn chứng từ Hàng bán bị trả lại trong danh sách tìm kiếm:
   • Nhấn biểu tượng .
   • Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ hàng bán bị trả lại, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
   • Chọn chứng từ hàng bán bị trả lại cần lập phiếu nhập kho, sau đó nhấn Đồng ý.
 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của khách hàng và hàng hóa từ chứng từ bán hàng bị trả lại sang phiếu nhập kho.
 • Khai báo các thông tin khác của phiếu nhập kho, nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.
Lưu ý:

1. Có thể thực hiện lập phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại ngay trên giao diện lập Chứng từ hàng bán bị trả lại tại phân hệ Bán hàng.

2. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.Xem thêm