Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint

Phân hệ Ngân sách cho phép lập dự toán chi phí ngân sách đầu năm, kiểm soát tình hình chi tiêu ngân sách theo từng tháng, quý, năm và theo dõi tình hình chi thực tế so với dự toán.

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Ngân sách tại đâyXem thêm