Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép kết chuyển giá vốn đơn hàng từ tài khoản 154 sang tài khoản 632 khi thực hiện nghiệm thu đơn đặt hàng.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Đơn hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng).


Lưu ý: Khi thực hiện Lấy dữ liệu thì chương trình sẽ lấy số liệu cho cột Doanh thuSố chưa nghiệm thu.

  • Chọn xong kỳ tính giá thành, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ kết chuyển giá vốn của đơn hàng từ tài khoản 154 sang tài khoản 632.
 
  • Nhập tỷ lệ nghiệm thu cho từng đơn hàng tại cột % nghiệm thu.
  • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp muốn tìm lại chứng từ nghiệm thu đơn hàng đã lập, sẽ chọn chức năng này bên thanh tác nghiệp, sau đó nhấn Hoãn. Tiếp theo nhấn chọn chức năng Duyệt.

 

Hoặc để xem Danh sách chứng từ nghiệm thu, người dùng vào Nghiệp vụ/Giá thành/Đơn hàng/Nghiệm thu công trình, hiển thị Danh sách nghiệm thu đơn hàng.

2. Trường hợp các đơn hàng có kết quả nghiệm thu giống nhau, kế toán có thể sao chép kết quả nghiệm thu từ đơn hàng trên xuống đơn hàng dưới bằng cách nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.Xem thêm