Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34 > Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp

Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp


1. Mục đích
Kể từ phiên bản MISA SME.NET 2017 R34, chương trình cho phép xuất khẩu Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC ra định dạng XML để nộp cho cơ quan thuế. Bộ báo cáo tài chính bao gồm:
 • B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
 • B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)
 • B03-DNN-GT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
 • F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản
2. Chi tiết thay đổi
 • Trường hợp 1: Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế thông qua iHTKK (Phiên bản iHTKK 3.6.2)
 • Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán...\Tab Cơ quan thuế: khai báo đầy đủ thông tin về cơ quan thuế.
 • Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính hoặc B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính, chọn tham số báo cáo:

 • Nhấn Đồng ý.
 • Chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, hiển thị đường dẫn lưu tệp XML.

 • Khách hàng đăng nhập vào iHKTT để nộp báo cáo tài chính qua mạng
 • Trường hợp 2: Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế qua Mtax
 • Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán...\Tab Cơ quan thuế: khai báo đầy đủ thông tin về cơ quan thuế.

 • Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính hoặc B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính, chọn tham số báo cáo:

 • Nhấn Đồng ý.
 • Chọn chức năng Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN để nộp báo cáo tài chính qua MTAX

 • Khách hàng đăng nhập vào MTAX để nộp báo cáo tài chính qua mạng


Xem thêm
Kế toán mong muốn có thể nhập nhiều hơn 25 ký tự của mã hợp đồng mua nhằm phản ánh chính xác mã hợp đồng dễ dàng theo dõi và đối chiếu công nợ với NCC.
Kinh doanh mong muốn khi đóng màn hình thông báo sử dụng hóa đơn điện tử tiết kiệm 90% chi phí thì sau khi KH đóng thông báo này thì vẫn hiển thị được ở đâu đó để khi KH bấm vào biểu tượng này thì lại bật lại thông báo để tham khảo HĐĐT.
Kế toán muốn in mẫu Hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy để nộp cùng thông báo phát hành hóa đơn
Với hóa mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.
Đưa các phần Thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, các website tra cứu vào SideBar bên trái của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần
Thiết kế lại việc hiển thị thông tin Thay thế cho HĐ số và thông tin Hóa đơn đã bị xóa bỏ nên tự động bắn vào mẫu (hiện nay đang hiển thị trên sửa mẫu, người dùng có thể tự xóa thông tin này đi)
Cải tiến chức năng sửa mẫu khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử để dễ dùng hơn
Kế toán muốn thêm logo vào mẫu hóa đơn điện tử một cách dễ dàng
KH muốn khi kết nối thành công từ SME2017 đến dịch vụ HĐ ĐT sẽ có thông báo để người dùng dễ hiểu.
Khi thực hiện nhập khẩu chứng từ chuyển kho, kế toán muốn nhập khẩu được thông tin đơn vị (phòng ban/cửa hàng) để tiết kiệm thời gian nhập liệu
Khi lập phiếu xuất kho bán hàng từ đơn đặt hàng thì trên giao diện chọn đơn đặt hàng, kế toán muốn biết ngày giao hàng của đơn đặt hàng để lọc nhanh được đơn hàng
Trên các mẫu hóa đơn điện tử, kế toán muốn hiển thị số tiền đọc bằng chữ là tiếng việt không dấu theo đúng quy định đối với công ty sử dụng chung phần mềm bán hàng với công ty nước ngoài
Bổ sung thêm phân hệ Hóa đơn điện tử trên quy trình nghiệp vụ tổng thể bàn làm việc